benh-vien-nhi

DỰ ÁN: XÂY DỰNG MỚI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỊA CHỈ: BÌNH CHÁNH,  TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY XD SỐ 1 – TNHH MTV

Chi tiết dự án: Đây là công trình được thực hiện theo các tiêu chuẩn bệnh viện quốc tế vì vậy đòi hỏi yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ rất cao, bên cạnh đó công tác quản lý và triển khai dự án phải chuyên nghiệp mới đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và chất lượng dự án.

zkiwi demo